Organisaties om te volgen en te steunen

Dit zijn organisaties die je kan ondersteunen en volgen.

School zonder Racisme vzw werkt samen met scholen en leerkrachten die aan de slag willen met diversiteit op school en in de klas. Ze ondersteunen leerkrachten in het omgaan met diversiteit en het reageren op racistische en discriminerende uitspraken. 

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. 

Be Human vzw is een queer creatief huis die verhalen met mensen verbindt door middel van theater, muziek & dans met als thema 'identiteit'.

Iedereen beschermd is een coalitie van organisaties die naar het Grondwettelijk Hof stappen tegen de aanpassingen aan het decreet Vlaamse sociale bescherming.

ENAR is het enige pan-Europese antiracisme netwerk dat pleit voor rassengelijkheid combineert met het vergemakkelijken van samenwerking tussen actoren van de civiele maatschappij tegen racisme in Europa.

Lumi is een info-en luisterlijn voor iedereen met vragen over gender en seksualiteit.

 

Kif Kif vzw is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Kif Kif bouwt mee aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving.

BOEH! is een feministisch en antiracistisch actieplatform dat opkomt voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes om al dan niet een hoofddoek te dragen.

Untold Asian Stories is de eerste organisatie in Vlaanderen die er wil zijn voor een nieuwe generatie met Aziatische roots. De organisatie wil aan de hand van alledaagse verhalen een inkijk geven in het leven van de Aziatische gemeenschap in Vlaanderen. Door mensen te verbinden willen ze het diversiteitsdebat verbreden.

WeDecolonizeVUB is een studentenproject van het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) dat plaatsvindt op de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het project bestaat uit verschillende takken, namelijk de creatie van een veilige(re) ruimte, een bibliotheek, sociale evenementen, en een online platform. Alles wordt gedragen door een diverse groep studenten en vertegenwoordigers van studentenorganisaties, die het kloppend hart van dit project zijn. 

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging die op basis van het internationaal recht, respect voor de mensenrechten en de democratische principes opkomt voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

In my name pleit voor een burgerwet voor een humaan regularisatiebeleid voor mensen zonder papieren.

Het is een kinderfeest is een burgerbeweging van ouders, leerkrachten, studenten, academici, sociaal werkers, sociaal ondernemers etc. die vrijwillig een steentje bijdragen aan een inclusief Sinterklaasfeest.

Shabbes 24/7 is een collectief van queer Joden die in België wonen, van verschillende leeftijden en achtergronden, verenigd door onze wens om gemeenschap en connecties te creëren die geworteld zijn in onze diaspora identiteit.

Wel Jong is een jeugdorganisatie voor en door Vlaamse en Brusselse LGBTQ+ jongeren die willen bouwen aan een gelijkwaardige samenleving. Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving.