Collectie: Cultuurspecifieke boeken

In cultuur- of diversiteitsspecifieke boeken staat de beleving van personen met een specifieke culturele of religieuze achtergrond, seksuele oriëntatie of beperking centraal. Er wordt hierbij vertrokken vanuit de authenticiteit van een specifieke context.